Дерматологичият център DermaExpert е основан през 2000 год. и от тогава предлага компетентна и високоспециализирана консултация и диагностика на всички дерматологични и венерологични заболявания

както и висококомпетентни съвети и консултации по повод всички въпроси, касаещи естетичната и лазерно хирургичната медицина.